คางแบบไหน ควรฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปคาง?

Home - คางแบบไหน ควรฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปคาง?

คางแบบไหน ควรฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปคาง?

1. คางตัด กระดูกส่วนล่างของคางไม่เท่ากัน ทำให้คางดูเอียง

2.คางบุ๋ม ตรงกลางของคางมีลักษณะบุ๋มลึกคล้ายรูปหัวใจ

3.คางสั้น คางสั้นทำให้หน้าไม่สมส่วน ไม่เรียวสวย