ทำไมจี้ไฝ-ขี้แมลงวันออกครั้งเดียวไม่หมด?

Home - ทำไมจี้ไฝ-ขี้แมลงวันออกครั้งเดียวไม่หมด?

 

ทำไมจี้ไฝ-ขี้แมลงวันออกครั้งเดียวไม่หมด? แถมยังกลับมาขึ้นซ้ำและดำกว่าเดิม

 

  1. เพราะไฝเม็ดนั้นลึกเกินไป คุณหมอจึงไม่สามารถยิงเลเซอร์ลึกได้ เพราะจะทำให้เกิดรอยแผล แผลเป็น และหลุมลึก
  2. ไฝกลับมาดำกว่าเดิม เพราะเลเซอร์ไปกระตุ้นเซลล์เม็ดสีที่ยังไม่หมด ให้ขึ้นมาใหม่ ต้องยิงซ้ำหลายครั้งจนกว่ารากไฝจะหลุดหมด บางคนอาจต้องซ้ำ7-8 ครั้ง
  3. บางครั้งบริเวณที่จี้อาจจะไม่ใช่ไฝที่ขึ้นซ้ำ แต่เป็นรอยดำหลังเลเซอร์ ควรพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

การเลเซอร์ไฝ หรือขี้แมลงวันนั้นต้องปรึกาาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง