3 วิธีเช็คง่ายๆว่าควรฉีดโบกรามหรือยัง?

Home - 3 วิธีเช็คง่ายๆว่าควรฉีดโบกรามหรือยัง?

3 วิธีเช็คง่ายๆว่าควรฉีดโบกรามหรือยัง?การฉีดโบท็อกกราม จะทำให้รูปหน้าดูเรียวสวย กรามเล็กลง และได้สัดส่วนยิ่งขึ้น วิธีเช็คง่ายๆ คือ

1.ใช้มือคลำบริเวณแนวโครงหน้าใกล้ๆ ติ่งหู หรือบริเวณกราม

2.ลองกัดฟันให้แน่ที่สุด

3.สังเกตเวลากัด ถ้ารู้สึกว่ามีกล้ามเนื้อดันออกมาบริเวณที่คลำแสดงว่ามีมัดกล้ามเนื้อกรามที่ใหญ่